dissabte, 11 de setembre del 2010

Podem quedar últims al Concurs?

Segons la web del propi Concurs, sí: