dissabte, 11 de setembre de 2010

Podem quedar últims al Concurs?

Segons la web del propi Concurs, sí: